EMPORTAL.NO

EMPortal.no er en skyløsning der du administrerer alle dine oppkoblede bygg. Formålet med EMPortal.no er flere, men EM Systemer ønsker å tilby et dynamisk tjenestelag der nye muligheter og funksjoner blir lagt til fortløpende basert på tilbakemeldinger, ønsker og behov.

EMS Server 8, EMS Web og EMPortal.no utvikles kontinuerlig og parallelt slik at teknologien og funksjonaliteten kan benyttes om hverandre og forsterkes når de blir benyttet sammen.

FUNKSJONER

Automatisert overføring av viktige data fra SD-anleggene

Data fra SD-anlegget synkroniseres automatisk med databasen til EMPortal.no for visning av blant annet dashboard med status over alle dine bygg, samt mulighet for å sammenstille energirapporter mellom ulike bygg i din forvaltningsportefølje.

Drift av SD-anlegg

Med EMPortal.no får man enkelt tilgang til alle sine bygg. Dashboard forteller oversiktlig hvilke bygg som eventuelt har utfordringer og som må man se nærmere på. På denne måten blir man fortalt hva man skal ta tak i uten å måtte oppsøke informasjonen.

Alarm håndtering

EMPortal.no viser alarmstatus på alle bygg og gir bruker enkelt tilgang til alarmbehandling direkte i dashbordet til EMPortal.no uten å måtte logge på bygget først.

Man kan også tilknytte seg SD-anlegg fra andre leverandører via BACnet protokollen og vise alarmstatus for disse byggene.

Automatisert Backup

Automatisk backup sørger for at man til enhver tid har siste konfigurasjon, logg og grafiske bilder benyttet på SD-anlegget lagret på en forsvarlig måte. Dette gir kunde en sikkerhet i forhold til uheldige omstendigheter som PC havari, tyveri eller lignende.

Organisering – struktur – brukere

I EMPortal.no kan man organisere brukere og gi de aksess til kun de byggene som de skal ha tilgang til. Det finnes et enkelt brukergrensesnitt for administrasjon og brukere. I tillegg er det enkelt å invitere andre deltakere inn på SD-anlegget ved hjelp av en sikker, kryptert engangslink. Dette er veldig hendig i forhold til ekstern support fra eksempelvis varmepumpeleverandøren.

EOS Energirapporter – forbruksanalyse

Det foreligger en rekke EOS rapporter og forbruksanalyser i EMPortal.no. Her kan man blant annet enkelt se forbruk til forskjellige bygg opp mot hverandre for å avgjøre hvor man eventuelt bør gjøre energieffektiviserende tiltak.
I tillegg kan man gjøre inngående analyser av forbruksmønster på byggene for å se hvordan de oppfører seg, time for time.

Programvare vedlikehold

Som deltaker på EMPortal.no vil du som kunde til enhver tid ha tilgang til aller siste versjon av programvaren på SD-anlegget, EMS Server uten ekstra kostnader.

Morgendagens digitale plattform

EMPortal.no sørger for at all data på dine bygg kan bli gjort tilgjengelig for omverdenen via et JSON/REST API. Dette er veldig hensiktsmessig når man nå ser på mulighetene for at bygg automasjon skal være del i en større sammenheng og utveksle data med andre systemer på en digital plattform – på tvers av tradisjonelle bransjebundne pilarer.