Åpenhetsloven

EM Systemer er en elektrobedrift som utvikler, leverer og installerer automasjon og styringssystemer for bygg. EM Systemer har levert SD-anlegg i hele Norge og har avdeling i Bergen og Oslo. I tillegg har bedriften et landsdekkende forhandlernettverk. EM Systemer arbeider konstant og rutinemessig med å forbedre bedriftens miljøavtrykk og evaluere bedriftens utvidede etiske arbeidsforhold og samarbeidspartnere.

DSC_5457

EM Systemer er underlagt kravene i Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022

Vi arbeider for å sikre at våre leverandører og ansatte opprettholder høy etisk standard og etterlever gjeldene lover og retningslinjer.

Våre retningslinjer skal sammen kunne sørge for at alle våre leverandører og ansatte etterlever krav til anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.

Bedriften har personalhåndbok og interne rutiner for blant annet ansettelser, leverandørkartlegging, innkjøp og varsling som skal ivareta etiske og miljømessige hensyn. Bedriften er også miljøsertifisert som miljøfyrtårn.

Vi har nulltoleranse for hvitvasking, bestikkelser, korrupsjon eller lignende.

Det er utført aktsomhetsvurdering av egen bedrift uten å avdekke leverandører eller samarbeidspartnere med høy risiko. Vi er allikevel bevisst at en del elektronikk kommer fra høyrisikoland gjennom flere ledd. Leverandører som er i dette segmentet, har vi derfor vurdert med middels risiko. Disse vil da følges opp tettere enn de med lav risiko. Om det faktisk oppdages negative forhold vil bedriften gå i tettere dialog med leverandør og eventuelle andre interessenter for å løse problematikken. I ytterste konsekvens vil EM Systemer avslutte samarbeidet og informere aktuelle interessenter.

Det vil bli utført fortløpende aktsomhetsvurdering av leverandører med kartlagt høy risiko.

Det vil bli utført fortløpende aktsomhetsvurdering av samarbeidspartnere
med kartlagt høy risiko.

Avvikshåndtering blir utført fortløpende.

DSC_5238