Bærekraft og miljø

Vi arbeider aktivt for å bidra til et bedre miljø, internt og eksternt.

EM Systemer er bevisst vårt ansvar i forhold til miljø og klima-. Vi arbeider målrettet med å redusere vårt energiforbruk og CO2 utslipp.

I vårt daglige arbeid, arbeider vi for kontinuerlig reduksjon av klimapåvirkningen, med fokus på energieffektivitet. Ved å tilby våre kunder energieffektive løsninger og kontinuerlig utvikle våre systemer og tjenester er vi med å bidra til å verne om miljøet og en bærekraftig utvikling.

Vi ønsker å drive vår forretning på en forsvarlig måte. EM Systemer AS kvalitets sikrer alle egne produkter i forhold til skadelige materialer. I tillegg blir alle våre produkter testet i godkjent EMC laboratorium etter gjeldende normer: EN 50081-2 og EN 55011” Generic.

  • Vi skal redusere bruken av skadelige stoffer i vår virksomhet.
  • Vi skal bidra til gjenvinning av materialer og brukte produkter.
  • Vi skal sikre at håndtering av avfall skjer på en miljømessig måte.
  • Vi handler innenfor rammen av lover og internasjonale konvensjoner.
  • Vi respekterer og følger miljølovgivningen, arbeidsmarkedslover og avtaler, sikkerhetskrav eller andre bestemmelser som setter rammer for virksomheten vår.
  • Miljøarbeidet gjøres systematisk og formålet er å kontinuerlig redusere bedriftens miljøbelastning.

Miljøfyrtårnsertifisert

EM Systemer er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et anerkjent miljøledelsessystem som legger retningslinjer for vårt viktige miljøarbeid.

Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

En sentral del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom vår virksomhet og samfunnet.

For å lykkes enda bedre med vårt miljøarbeid inviterer vi våre kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi oss innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan videreutvikles og forbedres.