Nyheter

COLLECTiEF – et EU-prosjekt for økt energiutnyttelse i bygg og bidragsyter til å nå globale klima og energi mål

EM Systemer er deltaker i COLLECTiEF, et Horizon 2020 innovasjon og forskningsprosjekt, som arbeider for energifleksibilitet i Europa.

Sammen med 13 andre organisasjoner fordelt på seks land i Europa skal gruppen utvikle en løsning som forbedrer energifleksibilitet og som kan gi bygg eiere reduserte energikostnader i form av optimalisert drift og salg av fleksibilitet til ulike markedsplasser.

Prosjektets formål er å redusere byggenes energikostnader, samtidig som en opprettholder og forbedrer byggets inneklima og det ytre miljøet.

Løsningen bygger på Collective Intelligence, som enkelt fremstilt, handler om at samlet kan mange små enheter utgjøre en stor forskjell.

EM Systemer sin rolle i prosjektet er å bistå med sin kompetanse innenfor bygg automasjon, og som leverandør av SD-anlegg til Ålesund Kommune, der syv av prosjektets 14 pilotbygg er lokalisert.

EM Systemer er ansvarlig for klargjøring og iverksettelse av løsningen, og verifisere at resultatet er i henhold til forventninger.

Et viktig og spennende aspekt for EM Systemer, er å sørge for at det ferdige produktet kan integreres enkelt med vårt API. Dermed er våre eksisterende 3500 SD-anlegg tilrettelagt for energifleksibilitet uten store ombyggingskostnader.