OM EMS WEB

EMS Web er et moderne brukergrensesnitt, utviklet i et HTML5 rammeverk, som lar bruker kunne drifte SD-anlegget via sin nettleser. Applikasjonen er laget som et motstykke til EMS Server og brukere av systemet kjenner seg lett igjen i menyer og navigering da EMS Web er designet basert på EMS Server sin layout og gitte muligheter.

EMS Web inneholder alle de menyer, funksjoner og rapporter man trenger for å kunne drifte SD-anlegget.

EMS Web tillater tilnærmet ubegrenset med samtidige brukere, og man kan drifte SD-anlegget fra flere nettlesere, nettbrett, mobiler parallelt med EMS Server om ønskelig.  Det ene utelukker ikke det andre.

Med sitt moderne visuelle design, responsivt design og skalerbarhet er det et meget egnet produkt både for den daglige driften av SD-anlegget, men kanskje spesielt med tanke på driftsteknikeren som går rundt i bygget med et nettbrett for å kvalitetssikre de ulike tekniske installasjoner.

Flerbruker

EMS Web er et flerbrukergrensesnitt uten begrensninger på antall samtidig brukere. I mange systemer betaler man for antall samtidig brukere, men i EMS Web er dette helt åpent.

Vedlikehold

EMS Web blir, i likhet med resten av produktporteføljen til EM Systemer, vedlikeholdt kontinuerlig av vår utviklings- og IKT avdeling. Dette innebærer en trygghet for deg som kunde at produktet du investerer i også vil fungere etter neste sikkerhetsoppdatering hos Microsoft. I dagens teknologiske verden går utviklingen raskt, og det kreves ressurser for å holde software produkter oppdatert og fungerende til enhver tid.

HTML5

EMS Web bygger på moderne HTML5 teknologi og man slipper de utfordringer som man ofte finner i forbindelse med JAVA, ActiveX, Silverlight og tilsvarende teknologier.

HTML5 er en standard på hvordan man skal bygge moderne nettsider og dette innebærer blant annet at applikasjonen er lettkjørt, responsiv og ikke minst kompatibel med alle moderne nettlesere.

Responsivt Design

Rammeverket til EMS Web bygger på et Responsive Design. Dette innebærer at applikasjonen tilpasser seg til de flater som bruker kjører applikasjonen på. Resultatet er at EMS Web fungerer like godt på et nettbrett som på en PC.

Skalerbarhet

Applikasjonen skalerer grafikken etter størrelsen på den flaten bruker benytter. Dette i kombinasjon med responsive design og pinch/zoom funksjonalitet gjør at brukeropplevelsen også ivaretas når man benytter produktet på nettbrett og andre mobile flater.

Stand-alone vs EMPortal.no

EMS Web kan installeres på SD PC og benyttes direkte på SD-anlegget, eller den kan kjøres som en integrert del av EMPortal.no. Dette er opp til prosjektets krav/ønsker.

Fordelen med å kjøre EMS Web som en integrert del av EMPortal.no er at EM Systemer til enhver tid vedlikeholder EMS Web og oppdaterer både den tekniske plattformen og funksjonalitet regelmessig.

JSON/REST

Datautveksling mellom EMS Web og SD-anlegget foregår via JSON/REST. Dette er en moderne metode for datautveksling med lite overhead, noe som gjør at man minimerer kommunikasjonsforsinkelser og sørger for en Web applikasjon som responderer raskt.

Via JSON/REST grensesnittet på EMPortal.no kan også 3dje part få tilgang til data direkte fra SD-anlegget. Dette er en ypperlig teknologi å benytte dersom man ønsker å bygge 3dje parts applikasjoner som krever sanntids kommunikasjon med SD-anlegget.

Slideshow

Ethvert bilde og rapport i EMS Web kan benyttes til å generere en Slide som senere kan brukes i et Slideshow. I EMPortal.no er det tilrettelagt en slideshow motor, der man selv kan bygge de slideshow man ønsker. Et slideshow kan består av grafikk/rapporter fra ulike SD-anlegg og kan kombineres med andre URL som bruker selv måtte finne passende.

En av tankene bak slideshow er å kunne bevisstgjøre brukere av bygg eller besøkende på et prosjekt om energiforbruk og eventuelle besparelser SD-anlegget og øvrige tekniske installasjoner bidrar med.