Energisparing

For kommuner og bedrifter i Sør Norge blir det store overskridelser på energibudsjettet i år.
Vi ser eksempler på at kommuner og større byggeiere får millioner i økte energikostnader. Vi erfarer at energikostnadene i enkeltbygg dobles eller tredobles i år.

Vi anbefaler 3 konkrete tiltak for å redusere energikostnadene.

1. Utfør en Servicegjennomgang.

 • Feil på en varmegjenvinner, feil i en ventil, for lange driftstider på de tekniske anleggene eller normaldrift i feriedager kan fort koste deg 50 – 60.000 kr. i året i et mellomstort bygg.
 • Sammen med driftsansvarlig stresstester våre teknikere de tekniske anleggene, gjennomgår innstillingene i SD-anlegget og optimaliserer driften.
 • Servicegjennomgangen oppsummeres med en grundig rapport med status og forslag til konkrete energitiltak.

2. Reduser eller flytt forbruket i perioder på døgnet med høy kraftpris.

 • Nord Pool setter områdeprisene for elektrisk kraft. Til tider er det store svingninger i timeprisene over døgnet.
 • Sammen med vår samarbeidspartner Volte har vi utviklet og etablert en løsning hvor de tekniske anleggene tilknyttet SD-anlegget styres i henhold til variasjoner i døgnprisene.
 • Basert på variasjonene i spotpris for kommende døgn settes det automatisk et scenario i EM Portalen/ SD-anlegget som så reduserer energiforbruket i dette døgnets makspris perioder.
 • Eksempelvis, reduserer eller flytter vi 20-30 kW i ukedagene fra klokken 08 – 11 kan det utgjøre 500 – 1000 kr. i uken for det bygget.
 • Energibesparelsen en oppnår beregnes og presenteres per døgn.

3. Etabler vår enkle, raske og informative energioppfølging – EOS System.

 • ENOVA erfarer at energioppfølging kan gi 3- 5 % energibesparelse.
 • Med vårt system sparer du både tid og penger.
 • Vi leverer et skreddersydd EOS system med ferdige rapporter til kommuner og bedrifter. Stikkordet for vår energioppfølging mot kommuner er enkel informativ rapportering i henhold til KOSTRA gruppene.
 • De viktigste bygg rapportene fra EOS systemet overføres direkte til EM Portalens dashbord. Med det blir vår EOS et godt verktøy for både ledelse og drift.

Jeg ønsker mer informasjon om deres løsninger for reduksjon av energikostnader.