Nyheter

Englia Barnehage

Vi ønsker Rana kommune og Englia barnehage velkommen til EM Portal

Englia barnehage i Rana kommune ble bygd i 2008. Det ble da installert et EM Systemer SD-anlegg.

SD-anlegget styrer og regulerer varmesentralen, gulvvarmen i alle rom og ventilasjonsanlegget i bygget.

Rana kommune har nå oppgradert SD-anleggets programvare og knyttet det til EM Portal. SD-anleggets hovedprogram er nå EMS 8 og det er installert EMS WEB.

Oppgraderingen er utført fra vårt kontor i Bergen.

Med denne oppgraderingen har det 12 år gamle SD-anlegget fått all tilgjengelig funksjonalitet og vil fungere som et godt verktøy for drift i nye 12 år eller mer.

Vi ser fram til et godt samarbeid med Rana kommune og deres driftspersonell i årene som kommer.