EOS – ENERGIOPPFØLGING SKYLØSNING

Hva er et EOS system – kort forklart

EOS er en forkortelse for et Energi Oppfølging System.  Et EOS system innhenter energidata fra nettselskap via ELHUB, fjernvarme fra f.eks. BKK Varme, Naturgass etc.

Disse dataene blir lastet inn i EOS systemet sin database og systemet definerer forbruksrapporter som gjør brukeren i stand til å vurdere byggenes energiforbruk isolert sett og også opp mot andre tilsvarende bygg.

Vårt EOS System er ikke leverandøravhengig med hensyn til energi innkjøp og omfatter alle energibærerne elektrisk, gass, fjernvarme etc. EOS systemet leverer energirapporter helt uavhengig av om det er et SD-anlegg på bygget eller ikke.

Samspillet mellom SD-anlegget – EM Portal og EOS Systemet

Vi har levert SD-anlegg siden starten på 90’tallet og vi har alltid hatt fokus på energibruk. Mer enn 1100 av våre SD-anlegg er tilknyttet EM Portal.

Et EOS system henter i mange tilfeller energidata både fra EM Portal og fra energileverandørene. Når vi leverer EOS Systemet utvikler vi funksjonalitet mellom systemene slik at nytteverdien av EOS Systemet / EM Portalen og SD-anleggene blir større.

EOS Systemet for både ledelse og drift

EOS Systemet er i mange organisasjoner først og fremst et ledelsesverktøy for å kontrollere, rapportere og budsjettere organisasjonens energiforbruk.  Vi ønsker at EOS systemet også skal være et godt verktøy for dem som drifter byggene, fordi da oppnår vi det beste resultatet i jakten på det unødvendige energiforbruket.

Vi bygger opp bygg kategoriene i henhold til KOSTRA rapporteringen slik at det blir mindre tidkrevende å rapporter energibruk til overordnede myndigheter. Eventuelt rapportering i forbindelse med miljøsertifiseringer o.l.

Det utarbeides rapporter på enkeltbygg og grupper av bygg. Vi lager dashbord med de viktigste rapportene slik at overordnet ledelse får nøkkeltall presentert raskt og enkelt.

Tilsvarende lager vi Dashbord for drift slik at dem som drifter byggene får den viktigste informasjonen fra EOS systemet. Vi videreutvikler løsningen vår slik at byggets dashbord i EOS Systemet blir presentert fra EM Portal. Dermed oppnår vi synergieffekter mellom drift og energiledelse.

Sammenligne energiforbruk

Det er interessant å analysere energiforbruket for byggene i en kategori mot hverandre. Hvorfor bruker det ene bygget mer eller mindre energi enn de andre byggene i samme kategori?

For å sammenligne energibruken benytter vi denne rapporten som viser energiforbruket kWh/m2/år.

Denne rapporten peker helt klart på hvilken barnehage en må prioritere å iverksette tiltak på for å få redusert energiforbruket.

Vil du vite mer om energioppfølging system? Kontakt oss i dag!