Kampanjer

Det er tre hovedutfordringer som gjør at vi anbefaler utskifting nå.

01.

Vi har sett at den mekaniske koblingen mellom undersentralen og sokkelen etter 25 år er blitt slarkete, det gir en dårligere kontakt og forhøyet temperatur i undersentralen. Dere vil se dette som en brun rand på undersentralen og at den på en måte henger ned.

02.

Disse undersentralene arbeider 24/7 365 dager i året. Med tiden eldes undersentralen og kondensatorene tørker ut, dette gjør temperatur reguleringen unøyaktig – Det forringer inneklimaet, og fører til et unødvendig energiforbruk, som med dagens energipriser er veldig utfordrende for mange.

03.

Når undersentralen er unøyaktig på avlesning av temperatur så fører det til at kontaktorene i tavlene hyppigere slår inn – og ut. Dette fører til unøyaktig effektregulering, høyere nettkostnader og kan i verste fall føre til varmgang i elektrofordelingen.

2 -3 stk. Unit One kan erstattes med 1 stk.  Unit One Pro som er prisgunstig, enkel å montere og kan fjern programmeres fra EM Portal. Til dere som vet at dere har denne undersentralen, eller er usikker på dette så ta kontakt med oss. Fra EM Portal kan vi sammen fjernstyre SD-anlegget ditt, sjekke dine undersentraler og eventuelt gi deg et godt tilbud på utskifting.

 

En ting er sikkert; Med dagens ekstreme strømpriser i Sør-Norge – kanskje 15 ganger høyere enn tidligere år, økt nettleie og økte avgifter så er det viktig å holde SD-anlegget intakt. Dette sammen med problemer rundt varmgang i elektronikken i tavlene gjør kampanjen veldig aktuell.

Ta kontakt for mer informasjon