Nyheter

Kurs for driftsledere og driftsansvarlige

«Få mer energireduksjon ut av eksisterende installasjoner»

I slutten av september avholdt vi et to dagers kurs for driftsansvarlige og driftsledere på Voss. 150 personer fra 30 av våre offentlige og private kunder deltok på kurset.

Bakteppet for kurset var en høst med ekstreme kraftpriser i Sør-Norge, og at vi må
forberede oss på at dette kan bli normalen i årene som kommer.

Hensikten med kurset var å sette fokus på eksisterende SD-anlegg og hvordan disse kunne driftes på en god måte. Slik at en får enda mer energireduksjon ut av tidligere investeringer.

Videre var kurset en god møteplass for utveksling av erfaringer mellom deltakerne.

Seminaret er omtalt i ITB magasinet, trykk på knappen under for å lese mer.