Nyheter

Ny App tilgjengelig for IOS og Android

Alle brukerne på EM Portal har nå en APP tilgjengelig for nedlastning i Play butikk eller App Store.

Funksjonene i appen betinger at SD-anlegget har EMS WEB.

Har dere spørsmål til oppsett av appen kan dere kontakte oss på chatten i EM Portal.

Appen har funksjoner som

Alarmbehandling

En kan se og kvittere alle aktive A-Alarmer for det enkelte SD-anlegg, og alarmer fra alle andre SD-anlegg en har tilgang til.

Koble til bygg   

En kan fjernstyre SD-anlegget fra Appen

Scenario/spesialuke

En kan bestille scenario fra Appen, eksempelvis utleie av kantine, gymsal osv.

En kan sette bygget i spesialuke dvs. feriemodus fra Appen.

Romkontroll

Temperaturstyring på romnivå. Fra appen kan en sette ønsket temperatur innenfor et gitt område. En kan oppheve nattsenking for en periode på 3 timer. En kan sette fravær for gitte dager ved ferie.

Tekniske anlegg

Fra Appen kan en starte og stoppe tekniske anlegg som f.eks. ventilasjonsanlegg, alarmanlegg, etc.

Greit å bruke når en blir oppringt om at det er et uanmeldt møte og en trenger drift på ventilasjonsanlegget. 

Fra Appen kan utlese alle analoge soner som eksempelvis temperatur på ventilasjonsanlegget, temperaturer på samlestokk, trykket på varmeanlegget etc.

AMS

Er byggets AMS energimåler tilknyttet SD-anlegget kan den visualiseres i Appen