Nyheter

Nytt satsningsområde – EOS System skyløsning

Nå har vi levert et EOS System i en skyløsning som sammen med EM Portal gir kommuner et veldig godt verktøy for effektiv drift. Sunndal kommune har 14 SD-anlegg tilknyttet EM Portal, og EOS systemet rapporterer på 20 bygg.

Gruppering av bygg i henhold til KOSTRA modellen
Enkel og rask oversikt over energiforbruk i enkeltbygg og grupper av bygg.
Energidata hentes direkte fra ELHUB og energileverandører for fjernvarme og eventuelt gass.

Enkelt brukergrensesnitt – fordi det enkle er veldig ofte det geniale 😊
Ta kontakt med Geir Sandal, mobil 911 72 846 for en demonstrasjon.