OM OSS

EM Systemer er en systemleverandør og en entreprenør. Vi har helt fra starten i 1994 skilt oss ut fra konkurrenter i det norske markedet ved at vi utvikler SD-anlegget vårt selv.

Vi startet utvikling av SD-anlegg omkring 1990 og produksjon av egne undersentraler i 1994. Fremdeles produseres våre undersentraler i Bergen, både til nye SD-anlegg og til reservedeler for eksisterende SD-anlegg.

EM Systemer har levert 3500 SD-anlegg siden starten i 1994. Vi har kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim og sammen med våre samarbeidspartnere dekker vi hele Norge fra Lindesnes til Nordkapp.

I 2020 er vi 55 ansatte og omsetter for 80 MNOK.

Våre hovedprodukter er EM System SD-anlegg og EM Portal, men vi har også levert SD- anlegg av fabrikat Niagara og Genesis og besitter kompetanse på disse produktene.

Vårt mål er at vi skal levere SD-anlegg som gir kunden et incitament til å vurdere nye EM anlegg i andre bygg de allerede har eller skal bygge. Vår største kunde har bortimot 100 stk. EM System SD-anlegg, mens majoriteten av våre kunder har 5 -15 SD-anlegg. Dette tar vi som et tegn på at både våre kunder og vi har lykkes med våre installasjoner over tid.

Hvorfor velge oss?

Vi skiller oss fra våre konkurrenter ved at vi har vår egen utviklingsavdeling her i Bergen, og vi kan med rette si at ingen leverandør kjenner så godt til sitt SD-anlegg som oss, da vi har utviklet det selv.

Som systemleverandør kan vi tilpasse og utvikle SD-anlegget etter markedets krav. Et eksempel på dette er at EM Systemer var de første som utviklet kommunikasjonsgrensesnitt mot nettselskapenes AMS målere (Kaifa, Kamstrup og Aidon) til SD-anlegget. Dette grensesnittet utviklet vi fordi energioppfølging og effektregulering har vært en veldig sentral del av vårt SD-anlegg helt i fra starten, da ideen med å investere i SD-anlegg er å drive bygget energieffektivt.

I forbindelse med «Det Grønne Skiftet» ønsket en av våre kunder å benytte vårt SD-anlegg til overordnet styring av solcelleanlegg, batteripark og ladestasjoner for biler. Da utviklet vi funksjoner i vårt SD-anlegg EM System for dette, og dette er nå tilgjengelig for alle som kjøper eller oppgraderer til vårt siste SD-anlegg.

Vår utvikling har en grunnleggende ide’ om kompatibilitet. Dvs. at alle våre leverte undersentraler fra 1994 og frem til i dag kan kommunisere mot vårt siste hovedprogram. For våre kunder betyr dette at investeringene som gjerne ble gjort for 25 år siden kan leve videre i samspill med dagens teknologi.

Et eksempel på at vår utvikling alltid skal ha kompatibilitet og ivareta tidligere installasjoner, er at en varmestyring med romføler i et kontor som ble leverte i 1995, nå kan betjenes fra en app på din mobiltelefon i 2020.

EM Systemer har alltid fått gode tilbakemeldinger fra våre brukere på at SD-anlegget er enkelt å betjene og har et godt brukergrensesnitt. Dette har vi lagt vekt på fra første stund, og vår filosofi er at vi ønsker å tilby et SD-anlegg som er intuitivt og bidrar til økt forståelse og interesse for drift av byggets tekniske installasjoner.

Mange av våre kunder setter pris på at vi leverer det samme hovedprogrammet og med lik funksjonalitet til en liten barnehage som til et større forretningsbygg, videregående skole, etc. Med dette trenger ikke våre kunder å bekymre seg for at SD-anleggets hovedprogram er komplett eller har begrensninger når de bestiller et EM System 8 SD-anlegg.