Nyheter

Solid økning i EM Portal abonnenter

Som konsekvens av økende energipriser og større fokus på energieffektiv drift blant kommuner og private byggherrer, opplever vi stor pågang på tilknytning av nye og eksisterende SD-anlegg til EM Portalen.

Et eksempel på dette er SD-anlegget ved Fakken Vindpark som ble installert sommeren 2012. SD-anlegget er nå tilknyttet EM Portalen og oppgradert med siste hovedprogram EMS 8 / EMS WEB og App funksjonalitet.

I 2022 er det per dato tilknyttet 100 nye SD-anlegg til EM Portalen. EM Portalen har nå 1300 SD-anlegg tilknyttet og er med det kanskje Norges største Toppsystem.

Ved å knytte SD-anlegget til EM Portalen har en tilgang til dette:

  • Programvedlikehold.
  • Automatisert ukentlig backup
  • Fjernstyring fra PC, mobil og nettbrett
  • Brukersupport
  • Rabatter på utstyr og teknikertimer