Nyheter

Vår EOS skyløsning er nå etablert i 13 kommuner og mer enn 500 bygg i Norge

Vårt EOS system baserer seg på Gurusoft sin skyløsning med integrasjoner mot vår egen skyløsning EM Portalen, den har nå etter 2 år i markedet rundet 500 bygg i Norge.

Vi videreutvikler hele tiden løsningen mellom EM Portalen og EOS systemet for å gi både ledelse og drift presis rapportering over energiutviklingen i enkeltbygg og i grupper av bygg.

Med enkle og oversiktlige dashbord i Gurusoft som automatisk genereres i EM Portalen, gir vi byggdrifterne de viktigste rapportene i deres arbeid for å redusere bygningenes energiforbruk.

Vår løsning gir deg enklere KOSTRA rapportering og gode dynamiske rapporter til bruk internt mot administrasjon og eventuelt politisk ledelse!

Ta kontakt med Geir Sandal for en demonstrasjon:
E-post: geir.sandal@emsystemer.no
Mobil: 911 72 846