Nyheter

Vi er nå sertifisert som miljøfyrtårn!

Vi er glade for å kunne meddele våre kunder og samarbeidspartnere at EM Systemer nå er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vi har siden 1994 utviklet bærekraftige SD-anlegg med fokus på energistyring, effektregulering og god energiforvaltning.
Som den eneste SD-leverandøren i Norge har vi utviklet og produsert kortreist automatikk i form av undersentraler, givere og programvare her i Norge.

Vårt SD-hovedprogram og EM Portal har full kompatibilitet mot tidligere levert automatikk. Nettopp det å bringe ny intelligens og bedre funksjonalitet til eksisterende automatikk er slik vi ser det energieffektive bærekraftige løsninger i praksis.

Sertifiseringen er en flott milepel i vårt kontinuerlige arbeid med å ta et aktivt miljøansvar og bidra til grønn omstilling.